Memòria i reivindicació. Llorenç del Penedès. Tarragona