Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty. Tecla Sala, Hospitalet de Llobregat.