Arts Libris Barcelona. Arts Santa Mònica. Amb Sic/art edicions.